אבחוני שפה

טיפול בעזרת משחק

מטרתו של האבחון היא לבדוק את יכולותיו השפתיות של הילד ולהשוות אותן ליכולות השפתיות המצופות לגילו על מנת לראות האם קיים צורך בטיפול וכן על מנת למקד מטרות לטיפול במידת הצורך.

האבחון מיועד לכל ילד, בכל גיל, שהוריו ו\או הצוות החינוכי שלו מרגישים שיש לו קושי שפתי המשפיע על תפקודו בחיי היום יום שלו, גם אם אינם יודעים למקד את הקושי או לקרוא לו בשם. חשוב לזכור שפעמים רבות ילדים לא מראים את כל יכולותיהם השפתיות במהלך אבחון בודד, ולכן, נקיים פגישה נוספת עם ההורים שמטרתה לקבל תמונה כוללת יותר של יכולותיו השפתיות של הילד במקום הבטוח והטבעי שלו.

ישנם שני סוגי אבחונים:

אבחון דינמי: אבחון במהלך משחק משותף שבו נבדקות יכולותיו השפתיות והתקשורתיות של הילד בהקשר טבעי.
אבחון מתוקנן: אבחון שפה שהועבר על מספר רב של ילדים, מחולק לגילאי רכישה ויש לו נורמות.
בחירת אופן האבחון מושפעת מגיל הילד, יכולותיו השפתיות והתקשורתיות וכן העדפותיו של הילד.

האבחון כולל מבחנים סטנדרטים, שמשלבים תמונות ומשחקים . במהלכו, נבדקים תחומי שפה שונים בהבנת השפה, בהבעת השפה, בדיבור ובתקשורת.

  • בתחום הבנת השפה- האבחון בודק הבנת מושגים, הוראות ושאלות תוך שימוש במבנים דקדוקיים ותחביריים שונים. כמו כן, האבחון בודק זיכרון למסרים שמועברים באופן שמיעתי.
  • בתחום הבעת השפה- האבחון כולל בדיקת אוצר מילים, שליפה, תחביר, דקדוק וסיפור חוויות.
  • בתחום ההיגוי- האבחון בודק את אופן הגיית האותיות